RK basisschool De Startbaan

Smirnoffstraat 15 2171 NZ Sassenheim

  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan

In het kort

Toelichting van de school

Met trots presenteren wij u RKBS De Startbaan.

Op deze site - maar vooral ook op onze website www.destartbaan.org - proberen wij u een beeld te geven van de manier waarop wij het onderwijs aan onze kinderen vormgeven. 

Maar… een school waar kinderen leren door denken, voelen en doen, doe je tekort met alleen een geschreven presentatie. Vandaar dat wij u van harte uitnodigen om ons onderwijs bij ons op school te komen ervaren. 

Wij gaan ervan uit dat deze informatie - in combinatie met het bezoek aan onze school - u als ouder in staat stelt, de juiste schoolkeuze voor uw kind(eren) te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • het kind centraal
  • open en laagdrempelig
  • zorgzaam
  • saamhorigheid
  • creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Startbaan is een kleinschalige school met groepen van gemiddeld 25 kinderen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven