Bernardus-School

Hoflaan 6 7597 LS Saasveld

  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een basisschool in het fraaie dorp Saasveld (Twente, gemeente Dinkelland). Basisschool Bernardus maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze school maakt samen met basisschool Willibrordus, basisschool de Kerkwei en de Aloysiusschool tevens onderdeel uit van de onderwijsgemeenschap het Web. De missie en visie van Konot geven een eerste richting aan de ontwikkelingen voor alle Konotscholen en daarmee aan de ontwikkelingen van onderwijsgemeenschap Het Web en dus ook aan basisschool Bernardus. Met ons enthousiaste team proberen wij onze visie te verwezenlijken

Op onze school krijgt ieder kind de kans het beste uit zichzelf te halen. Daarom leren we de kinderen de leiding over zichzelf te nemen.

We werken in een veilige, vertrouwde omgeving doelgericht samen.We leren de kinderen kiezen en bieden ruimte om talenten te laten groeien.

Kind, school en ouders vormen een driehoek waarbinnen ze samenwerken aan de ontwikkeling van het kind.      

Onze deur staat altijd voor u open.


Marlijn Meinders
Locatieleider

Directeur onderwijsgemeenschap (vacant)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Openheid
  • Dynamiek
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven