Bernardus-School

Hoflaan 6 7597 LS Saasveld

  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van de leerkrachten wordt geregeld door het OBT/ mobiliteitscentrum te Borne.

https://www.obt.nl/Mobiliteitscentrum-Obt

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het Nederlands onderwijs is het zo dat elke school bekostigd wordt op basis van het leerlingenaantal dat de school op 1 februari van een schooljaar heeft. Op basis van dit budget kun je personeel in dienst hebben. Na een aantal jaren op rij een leerlingendaling te hebben gehad, groeit de school nu weer. Bij het verdelen van de formatie zijn de doelen uit ons school(jaar)plan het uitgangspunt. We willen dat kinderen zich naar eigen kunnen maximaal ontwikkelen. We kiezen er daarom voor om zoveel mogelijk formatie te besteden aan het creëren van instructie- en begeleidingsmomenten. Doordat we een onderwijsgemeenschap met vier scholen zijn besparen we op de directiekosten. Dit zorgt ervoor dat we extra ruimte voor het aanstellen van leerkrachten hebben.  We werken tevens met een zogenaamde dubbeldagconstructie. Bij deze constructie zijn er dagdelen waarbij er twee leerkrachten voor de groep beschikbaar zijn. Op deze dag kunnen groepen gesplitst worden of is er extra tijd voor (individuele) begeleiding van leerlingen. Afgelopen jaren hebben we dankzij deze constructie heel erg goed kunnen werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen bs. Bernardus wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het creëren van een veilige omgeving is hier een belangrijk uitgangspunt. De groepsplannen dragen op een positieve manier bij aan het op maat bieden van onderwijs. Door dit planmatig uit te voeren en te evalueren kan er goed ingespeeld worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook wordt er goed gekeken naar de verwerkingsstof. Er wordt gericht aangeboden wat nodig is, en niet wat de methode vraagt. Er wordt doelgericht gewerkt en niet programmagericht. 

Voor een uitgebreide schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar onze site: www. bernardussv.nl/leerlingenzorg. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool Bernardus biedt passend onderwijs. Het team heeft aandacht voor alle leerlingen met alle aandachtsgebieden. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het Onderwijs Ondersteuning Centrum is er een netwerk van specialisten waar een beroep op gedaan kan worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De meeste van onze leerlingen komen van Kinderopvang Dribbel. De leerkracht van de kleuters hebben samen met de Intern Begeleider een overdracht gesprek. Daarnaast wordt regelmatig contact onderhouden en overleg gevoerd over praktische afspraken en met name over de peuters en kleuters.

Zorg voor jonge leerlingen
Met ons onderwijs willen we voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen zorgen. Omdat basisschoolkinderen op vierjarige leeftijd instromen en in jaargroepen doorstromen naar een volgende groep, zullen we tijdens de kleuterperiode goed kijken wat het beste bij de ontwikkeling van uw kind past. De lengte van die kleuterperiode kan daardoor variëren, van ruim twee en een half jaar tot anderhalf jaar , zonder dat er sprake is van versnellen, blijven zitten of een verlengde kleuterperiode. De lengte van de kleuterperiode hangt dus niet alleen af van de geboortedatum, maar ook van de ontwikkeling van uw kind op dat moment. Is uw kind bijvoorbeeld ingestroomd in november en is het in zijn ontwikkeling na anderhalf onderwijs in de leerjaren 1 en 2 toe aan groep 3, dan stroomt hij of zij door. Voor een andere leerling die in november is ingestroomd, kan juist twee en half jaar kleuteren een betere optie zijn passend bij zijn ontwikkeling, voordat hij of zij doorstroomt naar groep 3. Om een goede beslissing te kunnen nemen voor de overgang naar groep 3 kijken wij naar de brede ontwikkeling van het kind. 

Terug naar boven