WSKO John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12 2692 BV 's-Gravenzande

  • Wij gebruiken verschillende methodes op basisschool John F. Kennedy.
  • Talenten en kwaliteiten worden door samenwerken goed benut.
  • De ontwikkeling start op onze school vanaf 2 jaar in de peutergroep van Okidoki.
  • Kinderen kunnen precies omschrijven wat ze aan het leren zijn, wat ze willen leren en wat de volgende stap is.

In het kort

Toelichting van de school

Op zoek naar een kleinschalige basisschool met veel aandacht voor uw kind? Op basisschool John F. Kennedy werken wij met kleine groepen en bieden wij een veilige plek voor ieder kind. We werken samen met de peuteropvang van organisatie Okidoi. Basisschool John F. Kennedy ligt in de wijk Zandevelt.
Wij betrekken ieder kind op zijn eigen manier bij het onderwijsleerproces, omdat dit een groot effect heeft op het leren. Kinderen leren samenwerken en op een creatieve manier bezig te zijn. Wij bieden kinderen een fijn plek, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen met een open, positieve en kritische houding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal
  • Ontdekken
  • Groeien
  • Samen
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gelegen in de wijk Zandevelt in ’s-Gravenzande, gemeente Westland. De school kenmerkt zich als kleine school met veel aandacht voor de leerlingen. De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit 's-Gravenzande. Ouders kiezen voor onze school vanwege de kleinschaligheid, de sfeer en de samenhorigheid.
Ons schoolgebouw is in 2016 volledig gerenoveerd en ziet er eigentijds uit. Frisse kleuren geven het geheel een vrolijk aangezicht.
Rondom de school zijn er twee grote speelplaatsen. De kleuters beschikken over een eigen afgesloten speelplaats met een grote zandbak. Tevens maken wij gebruik van de speelruimte die het achtergelegen park ons biedt; voetbal/basketbalveld en speeltoestellen en vrije speelruimte. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Ook voor de leerkrachten van onze school, ouders en bezoekers moet de school een veilige omgeving zijn. We zien graag dat iedereen actief zijn bijdrage levert aan het versterken van een veilig klimaat. Een goed en veilig pedagogisch klimaat kan alleen worden gewaarborgd wanneer er duidelijke afspraken zijn. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat er van hem wordt verwacht en kunnen leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar aanspreken op het moment dat zich problemen voordoen. De opgestelde omgangsregels zijn gebaseerd op de werkwijze van de Kanjertraining.

Terug naar boven