WSKO John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12 2692 BV 's-Gravenzande

  • Wij gebruiken verschillende methodes op basisschool John F. Kennedy.
  • Talenten en kwaliteiten worden door samenwerken goed benut.
  • De ontwikkeling start op onze school vanaf 2 jaar in de peutergroep van Okidoki.
  • Kinderen kunnen precies omschrijven wat ze aan het leren zijn, wat ze willen leren en wat de volgende stap is.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool John F. Kennedy in 's Gravenzande. Een kleinschalige school met vijf groepen en een peuteropvang van organisatie Okidoi in de wijk Zandevelt. Ieder kind is bij ons uniek en verdient een plekje op school. We bieden de kinderen een veilige situatie en stimuleren de ontwikkeling door een open, positieve en kritische houding. We betrekken kinderen bij hun eigen onderwijsleerproces, omdat dit een groot effect heeft op het leerrendement. Kinderen leren samenwerken en op een creatieve manier bezig te zijn.

Kortom, ieder kind krijgt bij ons op school de kans om zich te ontwikkelen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Visible Learning
  • Effectief onderwijs
  • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven