WSKO Basisschool Blink

Obrechtlaan 12 2692 BV 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van WSKO Basisschool Blink
  • Schoolfoto van WSKO Basisschool Blink
  • Schoolfoto van WSKO Basisschool Blink
  • Schoolfoto van WSKO Basisschool Blink
  • Schoolfoto van WSKO Basisschool Blink

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Blink in 's-Gravenzande leert uw kind beter en leuker en ontwikkelt het vaardigheden voor de toekomst. Talenten krijgen de ruimte om te bloeien op alle terreinen: creatief, cognitief, cultureel, ondernemend, technologisch, groen en sportief. En door ons actieve, uitdagende onderwijs krijgt ieder kind kansen om te blinken: de doener, de dromer en de denker!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren is fijn!
  • Vaardigheden voor nu en later
  • Actief leren
  • Bloeien
  • Blinken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Om goed te kunnen leren, moet je graag naar school gaan. Op basisschool BLINK staan positief motiveren en uitdagen voorop en mogen kinderen werken aan al hun talenten. Onze school is gelegen in de wijk Zandevelt in ’s-Gravenzande, gemeente Westland. De school kenmerkt zich als een kleine school met veel aandacht voor de leerlingen en de actieve en uitdagende manier van onderwijs geven.

Onze school heeft gemiddeld 100 leerlingen. We zien de komende jaren een stijging van het leerlingenaantal. Onze manier van werken draagt bij aan een positief effect op leren, waardoor steeds meer ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op basisschool Blink heeft u de keuze om uw kind om 8.00 uur of 8.30 uur te laten starten.

Kinderen die om 8.00 uur starten, zijn om 14.00 uur uit (op woensdag om 11.45 uur)
Kinderen die om 8.30 uur starten zijn om 14.30 uur uit (op woensdag om 12.15 uur)

Om 8.30 uur is de gezamenlijke groepstart. Als uw kind gebruikmaakt van de bso, begint uw kind altijd om 8.00 uur en maakt het vanaf 14.00 uur gebruik van de naschoolse opvang.

Meer tijd voor individuele aandacht en coach-gesprekken
Door de flexibele begin- en eindtijden zijn er twee momenten op de dag waarop de groepen kleiner zijn. Zo creëren we ruimte en tijd om kinderen in kleinere – soms gemixte – groepen aan hun leerdoelen of een project van de methode Blink te laten werken én om uw kind individueel te coachen. Om half negen gaan alle kinderen naar hun eigen groep voor de gezamenlijke dagstart.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven