De Springplank

Achterweg 9 4156 AA Rumpt

Schoolfoto van De Springplank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de Cito-eindtoets zijn al jaren op rij boven tot ver boven het landelijke gemiddelden. Al onze leeropbrengsten van de leerlingen zijn bovengemiddeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten vormen een indicator bij het volgen van ons onderwijs en de ontwikkeling van de individuele voortgang van onze leerlingen.

Naast de resultaten van de jaarlijkse citotoetsen volgen we de leerlingen door middel van observaties en methodetoetsen. Aan deze informatie hechten wij als team veel waarde.

In de bijlage vindt u de meest recente citoscores.

Legenda:

blauw: ver boven het landelijk gemiddelde

groen: het landelijk gemiddelde

rood: onder het landelijk gemiddelde

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na een nauwkeurig traject verwijzen we onze leerlingen naar een school voor Voortgezet Onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen veelal op het juiste niveau instromen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste onderzoek door de inspectie heeft plaatsgevonden op 12-05-2011. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats.

De jaarlijkse gegevens over de resultaten geven geen reden om een versneld onderzoek te krijgen.

Terug naar boven