De Springplank

Achterweg 9 4156 AA Rumpt

Schoolfoto van De Springplank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de Cito-eindtoets zijn al jaren op rij boven tot ver boven het landelijke gemiddelden. Al onze leeropbrengsten van de leerlingen zijn bovengemiddeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten vormen een indicator bij het volgen van ons onderwijs en de ontwikkeling van de individuele voortgang van onze leerlingen.

Naast de resultaten van de jaarlijkse citotoetsen volgen we de leerlingen door middel van observaties en methodetoetsen. Aan deze informatie hechten wij als team veel waarde.

In de bijlage vindt u de meest recente citoscores.

Legenda:

blauw: ver boven het landelijk gemiddelde

groen: het landelijk gemiddelde

rood: onder het landelijk gemiddelde

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na een nauwkeurig traject verwijzen we onze leerlingen naar een school voor Voortgezet Onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen veelal op het juiste niveau instromen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste onderzoek door de inspectie heeft plaatsgevonden op 12-05-2011. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats.

De jaarlijkse gegevens over de resultaten geven geen reden om een versneld onderzoek te krijgen.

Terug naar boven