De Springplank

Achterweg 9 4156 AA Rumpt

Schoolfoto van De Springplank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij de vervangerspool van Ippon. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, zal directeur/IB of onderwijsassistent de groep overnemen. Mocht ook dat niet mogelijk zijn, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. We zullen het naar huis sturen van kinderen zoveel mogelijk voorkomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle onze leerkrachten zijn bevoegd in alle onderdelen van het onderwijs. We werken met specialisten op het gebied van lezen, rekenen, bewegingsonderwijs en culturele vorming.

Daarnaast maken we veel gebruik van de combinatiefunctionarissen van onze brede school. We hebben 1 sport-spelfunctionarissen, 1 muziekspecialist, 1 dramaspecialist, 1 dansspecialist en 1 beeldendevorming-tekenspecialist.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie schoolondersteuningsprofiel in de bijlage.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven