Protestants Christelijke Basisschool De Arendsvleugel

Bleekhof 2 7961 AW Ruinerwold

  • Alle leerlingen en leerkrachten op de schoolfoto
  • Een themadag "wereldmuziek" m.b.v. de Klankenkaravaan
  • 's Middags de presentatie voor de ouders en andere belangstellenden

In het kort

Toelichting van de school

Ruim 86 leerlingen en 8 leerkrachten heten u welkom. We werken met 4 combinatieklassen. In drie combinatieklassen wordt door twee groepsleerkrachten op wisselende dagen lesgegeven. Combinatiegroep 5 / 6 heeft een fulltime meester. In de combinatieklassen zitten 18 - 24 leerlingen. De Arendsvleugel heeft als missie: "Ieder kind wordt bij ons gezien. Samen ontdekken we zijn / haar talenten en ontwikkelen we mogelijkheden in hoofd, hart en handen om die talenten te laten groeien.

We werken in de groepen 6 - 8 met chroombooks - Touch screen - voor rekenen vanuit de methode  "Wereld in getallen".  Groep 4 en 5 leerlingen hebben ook een eigen laptop en leren daarmee hoofdrekenen en spellingwoorden. Daarnaast werken de leerlingen van groep 4 - 8  met Junior Einstein. Voor onze taalmethode 'Staal' werken leerlingen met werkboeken. De kleuters leren begrippen en vaardigheden via de methode "Onderbouwd". In groep 3 leren we lezen via de methode 'KIM'. Voor technisch lezen in de groepen 4 - 6 gebruiken we Atlantis

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke Basisschool
  • Missie: hart, hoofd en handen
  • KIVA - school. Stop pesten
  • Kwadraat-school.
  • Aandacht voor elke leerling!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een dorpsschool met ongeveer 82 leerlingen. In de lokalen zitten kinderen van twee groepen(combinatiegroepen). Onderstaande groepsverdeling hanteren wij in het schooljaar 2021/ 2022 bij ons op school.

Groep 1 en 2 vormen een combinatieklas met ongeveer 22 leerlingen. Deze groep groeit tijdens het schooljaar door instroom van vierjarigen.
Groep 3 en 4 vormen een combinatieklas met 24 leerlingen. Groep 3 heeft 13 leerlingen en groep 4 heeft 11 leerlingen.
Groep 5 en 6 vormen een combinatieklas met 19 leerlingen. Groep 5 heeft 9 leerlingen en groep 6 heeft 10 leerlingen.
Groep 7 en 8 werken samen als een combinatieklas met 18 leerlingen. Groep 8 bestaat uit  leerlingen en groep 8 heeft 10 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor meer informatie over Buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar de actuele gegevens op www.doomijn.nl.

Alle kinderen, die gebruik maken van buitenschoolse opvang worden gehaald en gebracht door medewerkers van Doomijn of Kindcentrum Ruinerwold.  zij zijn herkenbaar door hun kleding voor de leerlingen d.m.v. de BSO hesjes.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We zijn opgeleid via het KIVA trainingsprogramma voor leerkrachten en gebruiken wekelijks de KIVA lessen. Ook de conferenties worden door ons bezocht.

Terug naar boven