Protestants Christelijke Basisschool De Arendsvleugel

Bleekhof 2 7961 AW Ruinerwold

  • Alle leerlingen en leerkrachten op de schoolfoto
  • Een themadag "wereldmuziek" m.b.v. de Klankenkaravaan
  • 's Middags de presentatie voor de ouders en andere belangstellenden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 maakt jaarlijks de eindtoets CITO. Landelijk is er een gemiddelde score van 535. Gerekend over de laatste vier jaar met in totaal 50 leerlingen scoren we 537. We scoren de laatste negen jaar boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk halfjaar toetsen we alle leerlingen van de groepen 1 - 8. We houden op deze wijze goed zicht op de kwaliteit van ons onderwijs. We kunnen snel zien of de leerlingen boven of onder het landelijk gemiddelde scoren.

We kijken ook naar het leerrendement . Groeien de kinderen in hun leerrendement naar verwachting?

We informeren ouders ook over de resultaten van de tussentijdse toetsen. Leerlingen worden in een groepsoverzicht en groepsplan geplaatst.  We weten dan met welke lessen we extra instructie aan sterke of zwakke leerlingen kunnen geven.

De resultaten van de tussentijdse toetsen worden ook in ons administratieprogramma Parnassys en op de leerlingenrapporten vermeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Dat De Arendsvleugel een reëel advies afgeeft blijkt ook uit cijfers. Vrijwel alle kinderen blijken na drie jaar VO nog altijd onderwijs te volgen op het niveau dat is geadviseerd
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Groep 8 maakt jaarlijks de eindtoets CITO. Landelijk is er een gemiddelde score van 535. Gerekend over de laatste vier jaar met in totaal 50 leerlingen scoren we 537. We scoren de laatste negen jaar boven het landelijk gemiddelde. De laatste CITO toets had een score van 539

Terug naar boven