Protestants Christelijke Basisschool De Arendsvleugel

Bleekhof 2 7961 AW Ruinerwold

  • Alle leerlingen en leerkrachten op de schoolfoto
  • Een themadag "wereldmuziek" m.b.v. de Klankenkaravaan
  • 's Middags de presentatie voor de ouders en andere belangstellenden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Arendsvleugel is aangesloten via de stichting Tref onderwijs bij de vervangerspool van Slim. We kunnen bij verlof van een leerkracht vragen om een vervanger uit deze pool. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om via de duo-partner de vervanging voor het verlof te regelen.

Ook zijn de onderwijsassistente en de IB 'er inzetbaar als vervanger van een afwezige leerkracht

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1 en 2 vormen een combinatieklas met ongeveer 15 leerlingen. Deze groep groeit tijdens het schooljaar door instroom van vierjarigen.
Groep 3 en 4 vormen een combinatieklas met 15 leerlingen. Groep 3 heeft 8 leerlingen en groep 4 heeft 7 leerlingen.
Groep 5 en 6 vormen een combinatieklas met 16 leerlingen. Groep 5 heeft 10 leerlingen en groep 6 heeft 6 leerlingen.
Groep 7 en 8 werken samen als een combinatieklas met 26 leerlingen. Groep 7 bestaat uit 12 leerlingen en groep 8 heeft 14 leerlingen.
We hebben in de combinatieklassen op dit moment maximaal 26 leerlingen. Een uitgangspunt van onzeschoolorganisatie is dat we met maximaal 2 groepsleerkrachten percombinatieklas werken. Elke groepsleerkracht heeft de eindverantwoordelijkheid over één of meerdere groepen in de contacten met de ouders en voor het opstellen van de rapporten.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Door het continurooster hebben we een duidelijk ritme van werken binnen de leermethoden en pauze

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Enkele leerlingen met een onderwijsarrangement krijgen via de onderwijsassistente extra begeleiding. Ook andere leerlingen krijgen geregeld in kleine groepen les door pré-teaching van wereldoriëntatie en begrijpend lezen lessen, instructielessen rekenen en taal. De intern begeleidster coördineert de leerlingenzorg. De taal- en rekenspecialist staan beiden lesgevend voor de klas. Zij coachen de leerkrachten en blijven door studie op de hoogte  van alle ontwikkelingen rond hun specialisme.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven