Openbare Basisschool Het Palet

De Krijntjes 28 4715 AP Rucphen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Het Palet is een kleinschalige, sterk groeiende, openbare Dalton basisschool in Rucphen. Er heerst een fijne, open sfeer en de kinderen voelen zich gezien en gehoord. We werken volgens een continurooster; alle kinderen blijven tussen de middag kosteloos over.

Het Palet wordt bezocht door kinderen uit Rucphen, maar ook uit de regio. We zijn een Daltonschool en hebben hetzelfde doel als elke andere school: ‘zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst’. Dit betekent dat uw kind de optimale voorbereiding voor het vervolgonderwijs en de verdere toekomst krijgt.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • klein en veilig
  • eigentijds
  • continurooster
  • respect en waardernig
  • actief leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Palet is een sterk groeiende school. In twee jaar tijd is de school van 55 leerlingen naar bijna 100 leerlingen gegroeid. We zijn enorm trots op deze groei maar blijven ervoor waken dat we een kleinschalige school blijven.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Blitz4Kidz is een kleinschalige particuliere voor-en naschoolse opvang, gevestigd in openbare daltonschool ‘Het Palet’ in Rucphen. Gezelligheid staat op de eerste plaats, wij bieden een vrolijke, gezellige en vooral huiselijke sfeer binnen onze BSO. Door middel van de vele gezellige speel- en relaxhoekjes bieden wij de mogelijkheid tot ontwikkeling op verschillende gebieden.

In de schoolvakanties en op vrije schooldagen/studiedagen is er opvang. We werken dan vaak met activiteitenthema’s en maken dan uitstapjes. Per dag13 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. We zijn erg flexibel. Uurtje, factuurtje is dan ook gangbaar; als het kind op tijd is afgemeld voor een speelafspraak, ziek is, zullen wij deze dag niet in rekening brengen. Ook een dag ruilen is geen enkel probleem, dit is altijd mogelijk in overleg met een van de vaste leidsters.

Kortom, gezelligheid, huiselijk en flexibel..wat wilt u nog meer?!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven