Openbare Basisschool Het Palet

De Krijntjes 28 4715 AP Rucphen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Het Palet is een openbare Dalton basisschool in Rucphen. Onze school is een groeiende school. Samen met de kinderen werken we gericht aan ieders ontwikkeling. De kinderen maken ieder een persoonlijke groei door. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen regisseur zijn van hun eigen leerproces. Dat betekent zelf keuzes durven maken. Wij ontwikkelen de talenten van de kinderen en laten ze succeservaringen opdoen.

“Het Palet; méér dan alleen goed onderwijs!”.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien
  • Eigenaarschap
  • Samen
  • Eigenheid
  • Durven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Nikkids is een kleinschalige particuliere voor-en naschoolse opvang, gevestigd in openbare daltonschool ‘Het Palet’ in Rucphen. Gezelligheid staat op de eerste plaats, wij bieden een vrolijke, gezellige en vooral huiselijke sfeer binnen ons kinderdagverblijf en onze BSO. Door middel van de vele gezellige speel- en relaxhoekjes bieden wij de mogelijkheid tot ontwikkeling op verschillende gebieden.

In de schoolvakanties en op vrije schooldagen/studiedagen is er opvang. We werken dan vaak met activiteitenthema’s en maken dan uitstapjes.  We zijn erg flexibel. Uurtje, factuurtje is dan ook gangbaar; als het kind op tijd is afgemeld voor een speelafspraak, ziek is, zullen wij deze dag niet in rekening brengen. Ook een dag ruilen is geen enkel probleem, dit is altijd mogelijk in overleg met een van de vaste leidsters.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven