Openbare Basisschool Het Palet

De Krijntjes 28 4715 AP Rucphen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Palet

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Zoals de toelichting bij de getallen al aangeeft: bij zo'n klein aantal leerlingen geeft één of twee uitschieters naar beneden een vertekend beeld. De school presteert op het niveau dat op basis van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt verwoord door de leerkracht van groep 8, maar wordt vooraf zorgvuldig met de directeur en meerdere collega's besproken. Het komt tot stand op basis van de gegevens en ervaringen die we gedurende de schoolloopbaan verzamelen over de leerling.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven