Openbare Basisschool Het Palet

De Krijntjes 28 4715 AP Rucphen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Palet

Het team

Toelichting van de school

Ons team is evenwichtig opgebouwd. Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd.
Dat vinden we fijn, het biedt kinderen kansen om zich te identificeren. Ook maakt het het kijken naar kinderen en de uitwisseling hierover  tussen leerkrachten rijker.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is klein. We werken daarom in combinatiegroepen. Soms krijgen de leerlingen instructie per leerjaar, soms als combigroep. We zien de groep ondanks de verschillen in leertraject als sociale eenheid.

Een enkele keer maken we instructiegroepen waarbij kinderen aansluiten bij een andere (combi)groep. Dat doen we bijvoorbeeld bij het oefenen in lezen of bij wereldoriëntatie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Terug naar boven