De Kleine Prins

Clara Egginkstraat 4 3066 JG Rotterdam

  • Hier maken kinderen gebruik van om zelfstandig opdrachten te kunnen uitvoeren.
  • Er zijn meerdere perioden per jaar dat er een thema centraal staat tijdens het kosmisch onderwijs.
  • In de schoolbibliotheek kunnen kinderen boeken raadplegen over bepaalde onderwerpen.
  • Er zijn meerdere momenten dat kinderen buiten kunnen spelen. Bewegen is belangrijk als je leert.
  • De juf geeft een kind een lesje met de rode stokken. Een ander meisje kijkt geïnteresseerd toe.

Het team

Toelichting van de school

https://www.kleineprins.nl/Montessori/Het-Team

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt er gebruik gemaakt van een invalpool van het bestuur RVKO. Als er geen invaller beschikbaar is, wordt er gekeken of er binnen de organisatie een leerkracht de groep kan opvangen. Als dat niet lukt, wordt de groep verdeeld. Elke groep heeft een vaste verdeellijst. De school informeert de ouders of de groep vervangen is of dat de groep verdeeld is geweest. Dit gaat via de app Social Schools.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leraren op De Kleine Prins hebben naast hun reguliere PABO ook een montessoriopleiding gevolgd. Een opleiding waar de nadruk ligt op het observeren van kinderen en aanbieden wat een kind nodig heeft om verder te kunnen gaan in zijn ontwikkeling. Onderwijsassistenten ondersteunen de werkzaamheden van de leerkrachten.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school werkt met een systeem waarbij kinderen zelf kunnen kiezen. Voor het ene kind betekent dit dat het meer zal rekenen en een ander kind zal eerder meer aan taal of lezen doen. Voor De Kleine Prins is het belangrijk dat de kinderen uiteindelijk de doelen bereiken die we ons gesteld hebben. Waar kinderen de doelen niet nastreven, stuurt de leerkracht bij en geeft de leerkracht kinderen het werk.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SOP staat voor een schoolondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons aanbod is op dit moment al gevarieerd. Daarbij hebben we een goed systeem om de ondersteuningsbehoefte van kinderen goed in kaart te brengen. De school onderzoekt of zij dit nog kan versterken door het gebruik van een nieuw digitaal programma Focus PO.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Kleine Prins werkt intensief samen met Kinderdam. 

De Piloot: kinderopvang

De Ko-piloot: kinderopvang

Terug naar boven