De Kleine Prins

Clara Egginkstraat 4 3066 JG Rotterdam

  • Hier maken kinderen gebruik van om zelfstandig opdrachten te kunnen uitvoeren.
  • Er zijn meerdere perioden per jaar dat er een thema centraal staat tijdens het kosmisch onderwijs.
  • In de schoolbibliotheek kunnen kinderen boeken raadplegen over bepaalde onderwerpen.
  • Er zijn meerdere momenten dat kinderen buiten kunnen spelen. Bewegen is belangrijk als je leert.
  • De juf geeft een kind een lesje met de rode stokken. Een ander meisje kijkt geïnteresseerd toe.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom de op pagina van De Kleine Prins. Wij geven u op deze pagina informatie over onze school. Een deel daarvan wordt aangeleverd door DUO, dat is een overheidsdienst. U kunt de school op een gemakkelijke manier vergelijken met andere basisscholen op zaken die u van belang vindt bij de keuze van een school voor uw kind. Zit uw kind al op De Kleine Prins, dan geeft deze pagina u de mogelijkheid om de school te vergelijken met andere scholen. Dat kan zijn op resultaten, maar ook op de waardering van ouders en kinderen. We nodigen u uit om deze tekst door te nemen en onze website te bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school en vragen naar Wilke Vos (directeur) of Annemieke Visschers (adjunct directeur). We staan u graag te woord. 

We verwijzen u graag naar onze schoolwebsite voor alle praktische zaken en voor alle achtergronden over het montessoriconcept

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • montessori
  • zelfstandigheid
  • goed pedagogisch klimaat
  • brede ontwikkeling
  • duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kleine Prins heeft twee locaties in de wijk Alexander. De montessorilocatie staat in Prinsenland, de daltonlocatie staat in de wijk het Lage Land. Er is een hechte samenwerking tussen de twee locaties, maar de teams werken ook redelijk autonoom. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
409
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven