School voor Speciaal Basisonderwijs St Lucas

Korfmakersstraat 68 3026 XJ Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Lucas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school neemt niet deel aan de eindtoets.

Bij de schoolverlaters wordt in november het drempelonderzoek afgenomen, gevolgd door de NIO of de NDT

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben een Ontwikkelings Perspectief waarin hun ontwikkelingen beschreven staan. In het jaar van uitstroom wordt bij de schoolverlaters de NIO of NDT afgenomen en het drempelonderzoek. Het OPP is leidend voor het schooladvies
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2015 is de school bezocht door de inspectie en is er wederom een basisarrangement afgegeven.

Terug naar boven