SBO Lucas

Korfmakersstraat 68 3026 XJ Rotterdam

Schoolfoto van SBO Lucas

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar neemt de school de Kwaliteitsvragenlijst af onder ouders, personeel, leerlingen en directie. De resultaten uit het onderzoek worden besproken met het team en in de MR en met de vervolgens vastgestelde actiepunten wordt aan de slag gegaan en verwerkt in het jaarplan van de school.
Tevredenheid
7,9

Terug naar boven