SBO Lucas

Korfmakersstraat 68 3026 XJ Rotterdam

Schoolfoto van SBO Lucas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school neemt niet deel aan de eindtoets.

Bij de schoolverlaters wordt in november het drempelonderzoek afgenomen, gevolgd door de NIO of de NDT

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben een Ontwikkelings Perspectief waarin hun ontwikkelingen beschreven staan. In het jaar van uitstroom wordt bij de schoolverlaters de NIO of NDT afgenomen en het drempelonderzoek. Het OPP is leidend voor het schooladvies
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2015 is de school bezocht door de inspectie en is er wederom een basisarrangement afgegeven.

Terug naar boven