SBO Lucas

Korfmakersstraat 68 3026 XJ Rotterdam

  • Schoolfoto van SBO Lucas
  • Schoolfoto van SBO Lucas
  • Schoolfoto van SBO Lucas
  • Schoolfoto van SBO Lucas
  • Schoolfoto van SBO Lucas

In het kort

Toelichting van de school

SBO Lucas is een school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Bospolder-Tussendijken. Wij geven les aan kinderen die net wat extra aandacht nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen en hebben hier veel expertise voor in huis. Ons uitgangspunt is dat ieder kind met plezier naar school komt en vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen. Pas dan kan je echt tot leren komen!  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SBO
  • Kleine groepen
  • Samen
  • Durven
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven