SBO Lucas

Korfmakersstraat 68 3026 XJ Rotterdam

Schoolfoto van SBO Lucas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Lucasschool, speciaal basisonderwijs Rotterdam-West.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • speciaal basisonderwijs
  • kleine groepen
  • individuele aandacht
  • pedagogisch klimaat
  • passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Via het project KANS ondersteunt de school collega scholen van het schoolbestuur, de RVKO.
De 3 SBO scholen van de RVKO (Lucasschool, Laurens-Cupertinoschool en Johannes-Martinusschool) werken intensief samen. Ze delen expertise met elkaar en proberen elkaar te ondersteunen. Zowel directie als IB komen regelmatig bij elkaar om van en met elkaar te leren.

Er is een uitgebreid netwerk van basisscholen waar mee samengewerkt wordt.

Terug naar boven