De Kralingsche School voor Basisonderwijs

Rozenburglaan 27 3062 EB Rotterdam

Schoolfoto van De Kralingsche School voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van algemeen bijzondere basisschool De Kralingsche School. Ieder jaar kunt u de nieuwe schoolgids en overige belangrijke informatie lezen op de website van de school, www.kralingscheschool.nl.

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers die op dit moment kinderen op onze school hebben en voor de ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen. Nieuwe ouders nodigen wij van harte uit om de sfeer te komen proeven en een indruk te krijgen van onze werkwijze. U kunt zich hiertoe aanmelden voor een informatieochtend (zie kalender) of een afspraak maken met de directeur.

De Kralingsche School is al meer dan 100 jaar een begrip in Kralingen en is opgericht door betrokken ouders. Nog steeds wordt de school bestuurd door ouders en leggen wij verantwoording af tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

We staan voor goed onderwijs voor onze kinderen. Wij proberen ons onderwijs zo in te richten, dat het voldoet aan de leerbehoeftes van ieder kind. Wij zijn trots op de betrokkenheid van de leerkrachten en de ouders. Samen zetten wij - waar nodig met behulp van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam - het meest optimale programma voor de kinderen op. Onze kernwaarden samen, uitdaging & ambitie en veiligheid zijn hierbij ons dagelijks uitgangspunt.

Wij wensen u en uw kinderen een fijne, leerzame tijd op De Kralingsche School!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Uitdaging & Ambitie
  • Meer- en hoogbegaafdenbeleid
  • Vakleerkrachten
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 telt De Kralingsche School 212 leerlingen. 

Rond de derde verjaardag van een kind kan hij/zij worden ingeschreven middels het aanmeldingsformulier. Indien voor een cursusjaar het aantal inschrijvingen voor plaatsing op De Kralingsche School groter is dan het aantal beschikbare plaatsen geschiedt plaatsing volgens de lotingsprocedure:

  • U moet in het postcodegebied 3061 of 3062 wonen om mee te loten; voor kinderen die hierbuiten wonen wordt geloot voor een plaats op de wachtlijst.
  • De kinderen die al een broer of zus op De Kralingsche School hebben, krijgen voorrang bij plaatsing.
  • Kinderen loten mee in de eerstvolgende loting nadat het kind 3 jaar is geworden.
  • Er wordt twee keer per jaar onder toezicht van een notaris geloot, in januari en en in juli.
  • Kinderen die na de loting worden aangemeld, komen op de wachtlijst.

Voor actuele informatie over aanmelding, informatieochtenden en loting verwijzen wij u naar de website: www.kralingscheschool.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen komen bij het horen van de eerste bel (08.20 uur) via de achterdeur (of kleuteringang) naar binnen en lopen zelfstandig naar de klas.

Een uitzondering hierop is tijdens inloopochtend, de momenten waarop de deuren om 08.10 uur opengaan voor leerlingen en ouders om een kijkje te komen nemen in de klas(sen).
Een andere uitzondering is het wennen van nieuwe leerlingen in de kleuterklas; deze leerlingen mogen de eerste vijf schooldagen door hun ouder(s) naar de klas worden gebracht.

De kleuters mogen 's middags om 14.50 uur opgehaald worden op het achterplein, de leerlingen van groep 3 t/m 8 komen om 15.00 uur via de voordeur naar buiten. Op woensdag is dit voor alle groepen 12.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven