Prinses Julianaschool

Snellemanstraat 47 3035 WK Rotterdam

Schoolfoto van Prinses Julianaschool

Het team

Toelichting van de school

De Prinses Julianaschool is sinds 2005 gefuseerd met basisschool de Fontein.
Bovenstaande kenmerken van personeel zijn gebaseerd op het personeel van het totale brinnummer, dus van beide locaties bij elkaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van personeel regelen wij op de volgende manier:

  • Wij vragen een teamlid die parttimer werkt of die extra kan werken.
  • Wij kijken of ambulante personeel in de gelegenheid is om voor de groep te gaan.
  • Wij kijken of het mogelijk is om iemand vanuit invalpool van Kind en Onderwijs in te zetten.
  • Wij kijken of het mogelijk is om iemand vanuit het uitzendbureau, waarmee Kind en Onderwijs een contract heeft, in te zetten.
  • Wij verdelen de leerlingen van groep 3 t/m 8 over de andere groepen.
  • Wij sturen beurtelings groepen naar huis, omdat bovenstaande mogelijkheden niet gerealiseerd kunnen worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel is te zien aan welke groepen wij specifieke ondersteuning kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool!

Is het vandaag warm of koud? Is de bal rond of vierkant? Regent het hard of zacht? Zo maar wat vragen die voor volwassen volstrekt logisch zijn. Voor peuters werkt dat anders. Zij ontdekken iedere dag een beetje meer van de wereld. Niet uit een boekje maar door te spelen. Want spelenderwijs leer je het meest!

De peuterschool werkt met een zogenaamd ‘VVE programma’. Dat houdt in dat bepaalde thema’s in een jaar worden behandeld die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Het gaat bijvoorbeeld over niezen in het najaar en “Oef, wat is het warm” als het bijna zomer is. Op deze manier worden zowel de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en de zintuigen geprikkeld.

De peuterschool werkt intensief samen met de basisschool, zodat uw kind spelenderwijs vertrouwd raakt met school. Omgekeerd weet de basisschool straks precies welke begeleiding uw peuter nodig heeft. Zo maken we de stap van de peuterschool naar de basisschool, letterlijk en figuurlijk, zo makkelijk mogelijk!

Is uw kind nog geen twee jaar? Misschien is De Rotterdamse Ukkiegroep dan iets voor u! In de Ukkiegroep speelt uw peuter samen met u en met de andere kinderen. Er is voldoende speelgoed aanwezig, passend bij de leeftijd van uw kind. Ook baby’s zijn welkom bij de Ukkiegroep, want er valt veel te zien en te ontdekken.

Terug naar boven