Prinses Julianaschool

Snellemanstraat 47 3035 WK Rotterdam

Schoolfoto van Prinses Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Prinses Julianaschool is een school in het Oude Noordenvan Rotterdam. De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk en laathet multiculturele karakter zien van de wereldstad Rotterdam. 

Leerlingen, hun ouders en leerkrachten dienen allemaal met veel plezier naar school toe te gaan. Daar werkt het schoolteam hard aan. Het leerproces van ieder individueel kind zo optimaal mogelijk begeleiden, zien wij als onze belangrijkste onderwijstaak.

Wij willen ook dat alle leerlingen `lekker in hun vel` zitten en dat zij de sociale vaardigheden ontwikkelen om zich in onze maatschappij te handhaven en te ontplooien. 
De Prinses Julianaschool is een christelijke school met plaats voor andere culturen en godsdiensten.
De Prinses Julianaschool zet in op maximale zorg voor elke leerling. De leerkrachten streven ernaar om alle talenten bij de leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. Een rustige en veilige werksfeer is voor ons van grootbelang. Dit alles wordt gedragen door een gemotiveerd team. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geborgenheid
  • Veiligheid
  • (Basis)Kennis
  • Zorg
  • Respect voor jezelf en anderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prinses Julianaschool en basisschool de Fontein zijn in augustus 2005 gefuseerd.
De scholen zijn twee zelfstandig draaiende vestigingen en dit zal ook in de toekomst zo blijven. 

De Prinses Julianaschool heeft het schooljaar 2019-2020 176 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven