Christelijke Basisschool Willem van Oranje

Hendrick Croesinckstraat 36 3074 PG Rotterdam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Willem van Oranje

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Willem van Oranje te Rotterdam. Onze school vormt een samenwerkingsverband met de Savornin Lohmanschool. De teams werken intensief samen en vallen onder dezelfde directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect voor de ander
  • Duidelijke regels
  • Openheid
  • Rotterdams Goud

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Veel kinderen van de Willem van Oranje kunnen tussen de middag naar huis. Ze komen dan tegen 13.00 uur weer naar school om nog even te spelen op het plein voor de middag weer begint.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als school houden wij ons bezig met professionalisering van onderwijspersoneel op het gebied van omgaan met gedrag. Dit schooljaar is er scholing in het herkennen van radicalisering en wij/zij denken. Daarnaast krijgt al het onderwijspersoneel scholing in de wijk Hillevliet: omgaan met agressie.

Terug naar boven