Da Costaschool v BSO

Johannes Brandstraat 3 -7 3072 BD Rotterdam

  • Ons gebouw dateert uit 1909 en het voldoet nog prima. Toch komt er snel een spiksplinternieuw gebouw!!!!!!
  • Iedere week muziekles door vakkrachten van de SKVR en soms een concert op het plein.
  • Bij alle vakken maken we natuurlijk gebruik van de digitale mogelijkheden.
  • We leren hoe we vrienden kunnen maken, maar ook hoe we zelf op een goede manier conflicten kunnen oplossen.
  • We hebben een groot schoolplein, waar tussen de middag onze vakkrachten diverse activiteiten aanbieden.

Het team

Toelichting van de school

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft tweemaal per week (op dinsdag en donderdag) alle groepen les ( groep 5 en 6 hebben 1x gym, zij hebben daarnaast zwemles). Bij de kleuters doen we mee met 'Lekker fit voor kleuters'. Zij krijgen eenmaal les van de vakleerkracht en ook nog een keer van de eigen leerkracht.

In het kader van de dagprogrammering maken we al weer een aantal jaren gebruik van de IKEI lessen. ( IKEI = Ieder Kind Een Instrument) . De groepen 1 t/m 6 krijgen wekelijks muziekles van een vakleerkracht van de SKVR. In de groepen 1 t/m 4 is dat zingen, bespelen van ritme instrumenten, begin van muzieknotatie ed. De groepen 5 en 6 leren een instrument te bespelen. ( op dit moment is dat dwarsfluit of accordeon). In groep 6 sluiten ze deze jaren af met een concert in de Doelen of een ander concert locatie.

Naast de muzieklessen krijgen alle leerlingen ook wekelijks les van vakleerkrachten van Jeugdtheater Hofplein. Door middel van toneelspel leren de kinderen bijvoorbeeld hoe ze zich kunnen presenteren en leren ze mede hierdoor bijvoorbeeld hun verlegenheid overwinnen.

De leerkrachten worden tijdens de technieklessen ondersteund door een vakleerkracht van de Maakotheek

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt de groep in eerste instantie opgevangen door een andere leerkracht  ( bijv. de duo- collega ) of een assistent. Soms gebeurt dit ook door directie en/of IB-er.

Als dat niet mogelijk is, wordt er geprobeerd om extern een invalkracht te vinden. Mocht dat ook niet lukken dan worden de kinderen over andere groepen verdeeld en maken zijn daar hun werk.

Als het echt niet anders kan, moeten ook wij af en toe een groep naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven