Da Costaschool v BSO

Johannes Brandstraat 3 -7 3072 BD Rotterdam

  • Ons gebouw dateert uit 1909 en het voldoet nog prima. Toch komt er snel een spiksplinternieuw gebouw!!!!!!
  • Iedere week muziekles door vakkrachten van de SKVR en soms een concert op het plein.
  • Bij alle vakken maken we natuurlijk gebruik van de digitale mogelijkheden.
  • We leren hoe we vrienden kunnen maken, maar ook hoe we zelf op een goede manier conflicten kunnen oplossen.
  • We hebben een groot schoolplein, waar tussen de middag onze vakkrachten diverse activiteiten aanbieden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn redelijk tevreden met de resultaten van onze leerlingen op de Cito eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind op de school terecht komt die wat betreft niveau en grootte, sfeer ed. het best bij het kind past.

In het verwijzingstraject zijn we gebonden aan de regels vanuit 'de overstaproute ' en maken wij gebruik van alle informatie die we in al die jaren dat het kind bij ons op school heeft gezeten hebben verzameld. Natuurlijk nemen we hierin ook de uitslag van de eindtoets mee. In dit hele traject ( dat vaak al in groep 6 begint) spelen de ouders een belangrijke rol. Goed overleg mét en - waar nodig - ondersteuning ván de ouders is hierin een vanzelfsprekend iets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij herkennen ons in dit oordeel van de inspectie. We zijn er ook blij mee. Daarnaast werken we met elkaar hard om de goede punten op niveau te houden en de aandachtspunten verder te ontwikkelen.

Terug naar boven