Da Costaschool v BSO

Johannes Brandstraat 3 -7 3072 BD Rotterdam

  • Ons gebouw dateert uit 1909 en het voldoet nog prima. Toch komt er snel een spiksplinternieuw gebouw!!!!!!
  • Iedere week muziekles door vakkrachten van de SKVR en soms een concert op het plein.
  • Bij alle vakken maken we natuurlijk gebruik van de digitale mogelijkheden.
  • We leren hoe we vrienden kunnen maken, maar ook hoe we zelf op een goede manier conflicten kunnen oplossen.
  • We hebben een groot schoolplein, waar tussen de middag onze vakkrachten diverse activiteiten aanbieden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn redelijk tevreden met de resultaten van onze leerlingen op de Cito eindtoets. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind op de school terecht komt die wat betreft niveau en grootte, sfeer ed. het best bij het kind past.

In het verwijzingstraject zijn we gebonden aan de regels vanuit 'de overstaproute ' en maken wij gebruik van alle informatie die we in al die jaren dat het kind bij ons op school heeft gezeten hebben verzameld. Natuurlijk nemen we hierin ook de uitslag van de eindtoets mee. In dit hele traject ( dat vaak al in groep 6 begint) spelen de ouders een belangrijke rol. Goed overleg mét en - waar nodig - ondersteuning ván de ouders is hierin een vanzelfsprekend iets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij herkennen ons in dit oordeel van de inspectie. We zijn er ook blij mee. Daarnaast werken we met elkaar hard om de goede punten op niveau te houden en de aandachtspunten verder te ontwikkelen.

Terug naar boven