Steven Stemerdingschool voor Basisonderwijs

Slingeplein 10 3085 EZ Rotterdam

Schoolfoto van Steven Stemerdingschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Steven Stemerdingschool volgen we de kinderen in groep 1 en 2 door te observeren. Deze observaties worden geregistreerd in de leerlijnen. De leerlijnen geven een compleet beeld van waar het kind zit in zijn ontwikkeling en wat het kind nodig heeft voor een volgende stap. Vanaf groep 3 hebben we methodes voor onder andere taal, rekenen en spelling. Bij die methodes horen toetsen. Deze toetsen geven een goed beeld of een kind de geleerde stof voldoende beheerst. Daarnaast worden vanaf groep 3 twee keer per jaar CITO-toetsen afgenomen om te zien of een leerling, afgezet tegen de landelijke norm, op niveau zit.Bij alle toetsen geldt dat ze worden geanalyseerd en de basis vormen voor de evaluatie van de groepsplannen. Iedere leerling is ingedeeld in een niveaugroep. Iedere klas heeft per vakgebied grofweg 3 niveaus; de basisgroep, een groep die meer uitleg nodig heeft en een groep die meer uitdaging aankan. De toetsen van de methodes en de toetsen van CITO zorgen tezamen met het beeld dat de leerkracht heeft voor een indeling in een van deze niveaus.

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor een overzicht van de actuele verwijzingen naar het voortgezet onderwijs en een overzicht van de middelbare scholen die door onze leerlingen worden bezocht, verwijzen we u graag naar de schoolgids
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Steven Stemerdingschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De Inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs op De Steven Stemerdingschool.

Terug naar boven