Steven Stemerdingschool voor Basisonderwijs

Slingeplein 10 3085 EZ Rotterdam

Schoolfoto van Steven Stemerdingschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Steven Stemerdingschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. In dit SchoolVenster willen wij u graag een beeld van onze school geven. De basisschool is een stukje van je leven, voor zowel de kinderen als voor u. Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig.Onze school staat voor goed onderwijs in een veilige en rustige werksfeer. Nieuwsgierig geworden kom langs voor een vrijblijvende rondleiding, een gesprek en een kopje koffie.

Marloes Snel (schoolleider)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Orde
  • Normen
  • Waarden
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2019 bezochten 256 leerlingen de Steven Stemerdingschool. Daarnaast beschikt de school over een peuterspeelzaal "Het Zonnehoekje". Alle groepen van de peuterspeelzaal werken volgens het principe van groep nul. De peuterspeelzaal heeft 2 groepen van elk 16 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven