Christelijke Basisschool Beatrix

Herenoord 10 3079 JJ Rotterdam

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix

Het team

Toelichting van de school

Het team van CBS Beatrix bestaat uit een mix van jonge startende leerkrachten en oudere ervaren leerkrachten die van en met elkaar leren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeelsleden recht hebben op verlof regelen we de vervanging op de volgende manier:

 • Als eerste zullen we proberen het intern op te lossen door een collega te regelen om voor de groep te staan.
 • Wanneer dit niet lukt, kijken we of er iemand een dagdeel de groep kan vervangen en zullen we de groep een dagdeel verdelen.
 • Vervolgens nemen wij contact op met verschillende bureaus om een vervanger te regelen.
 • Mocht niemand beschikbaar zijn dan zullen we een groep een hele dag verdelen ( met uitzondering van groep 1 t/m 3).
 • Als ook dit niet te realiseren is, omdat er bijvoorbeeld al een groep verdeeld is, dan zal een groep naar huis worden gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerkrachten zijn opgeleid door expertisecentrum Early Bird om goed Engels te geven in alle groepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal bestaat o.a. uit:

- Taalbeschouwing, spreek en luistervaardigheid

- Begrijpend lezen en studievaardigheden

- Spelling

Wereldoriëntatie bestaat uit de vakken:

* Geschiedenis

* Aardrijkskunde

* Natuur en techniek

* Verkeer

Bewegingsonderwijs:

* 3 x per week gym of 2 x per week gym en 1x zwemmen 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsplan (SOP) staat beschreven hoe wij ons onderwijs vormgeven en aan welke doelgroepen CBS Beatrix specifieke ondersteuning kan bieden. Wij kunnen o.a. ondersteuning bieden aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en aan kinderen met dyslexie.

Plusklas:

Onze school heeft een plusklas, waar leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 1 dag per week uitdagend onderwijs krijgen, buiten de reguliere groep, met gelijkgestemden. Daarnaast krijgen zij uitdagend werk mee, welke zij in de eigen groep kunnen maken. 

Dyslexie:

We werken met een dyslexieprotocol waarin aangegeven wordt welke hulpmiddelen wij als organisatie leerlingen met een dyslexie verklaring kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven