Christelijke Basisschool Beatrix

Herenoord 10 3079 JJ Rotterdam

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft inzicht in de resultaten van CBS Beatrix. De gegevens zijn afkomstig van Duo, de inspectie en de school. Op deze manier biedt dit schoolvenster betrouwbare informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lerende school
  • Opbrengstgericht onderwijs
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Engels
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telde op:

1 oktober 2016: 327 leerlingen

1 oktober 2017: 339 leerlingen

1 oktober 2018: 342 leerlingen, verdeeld over 15 groepen.

1 oktober 2019: 359 leerlingen, verdeeld over 15 groepen

1 oktober 2020: 361 leerlingen, verdeeld over 16 groepen

Daarnaast beschikt de school over een peuterspeelzaal met 4 groepen nul. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
366
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven