Christelijke Basisschool Beatrix

Herenoord 10 3079 JJ Rotterdam

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Beatrix

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar heeft 1 leerling niet deel kunnen nemen aan de IEP eindtoets. Deze leerling is vanaf oktober 2020 ziek thuis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

CBS Beatrix gebruikt de tussenresultaten van de toetsen van Cito als meetpunt van de ontwikkeling van het kind. Op basis van deze gegevens worden groepsplannen geëvalueerd en aangepast. En wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de behoeften van de leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroomgegevens schooljaar 2019-2020:

VMBO, basisberoepsgerichte leerweg: 6 leerlingen

VMBO, basis-kaderberoepsgerichte leerweg: 1 leerling

VMBO, kaderberoepsgerichte leerweg: 2 leerlingen

VMBO, Kader-theoretische leerweg: 2 leerlingen

VMBO, theoretische leerweg: 5 leerlingen

VMBO, theoretische leerweg-HAVO: 3 leerlingen

HAVO-VWO: 5 leerlingen

VWO: 1 leerling

Gymnasium: 1 leerling

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in 2016 bezocht door de inspectie.

Naar aanleiding van dit bezoek zijn plannen van aanpak gemaakt en werken we hard aan ons onderwijs

Terug naar boven