De Pijler

W.G. Witteveenplein 10 3071 MA Rotterdam

  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler

In het kort

Toelichting van de school

Ruim acht jaar duurt de gemiddelde schoolperiode voor de meeste kinderen. Uw kind start als vierjarige en tiener neemt het afscheid van de basisschool. Het is dan ook heel belangrijk om de juiste school te kiezen voor uw kind. Dat is geen gemakkelijke beslissing. Wij hopen u via deze site een klein beetje op weg te helpen.

U vindt hier praktische informatie over de manier waarop wij het onderwijs op de Pijler vormgeven. Deze informatie kunt u ook terugvinden op onze website www.obsdepijler.nlMissie en visie

Kenmerken van de school

  • Open staan
  • Samen
  • In verbinding
  • Kansen zien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inschrijven

Als een kind vier jaar is geworden wordt het toegelaten tot de basisschool.

U kunt via onze website een kennismakingsgesprek aanvragen.

Kinderen kunnen vanaf 3 jaar aangemeld worden bij de Pijler. Aanmelden voor een kennismakingsgesprek gaat via het kennismakingsformulier onderaan de pagina op de website 'ouders, kennismaken'. Als er plek is, neemt de intern begeleider contact op met de ouders voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgeprek. Na het kennismakingsgesprek ontvangen ouders, indien plaatsing mogelijk is, een aanmeldformulier van de intern begeleider. 

Ongeveer zes/ acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op. Er worden vijf wenmomenten afgesproken, waarna uw kind een uitnodigingskaartje ontvangt. Kinderen die in juni, juli en augustus vier jaar worden, komen niet wennen. Voor de zomervakantie zijn de kleutergroepen namelijk op zijn grootst. Het is niet fijn om in zo’n grote groep te wennen. Daarnaast is de groepssamenstelling na de zomervakantie anders, omdat veel oudste kleuters zijn doorgestroomd naar groep 3. Ouders van deze kinderen worden in één van de laatste schoolweken uitgenodigd door de groepsleerkracht om samen met het kind, na schooltijd, kennis te komen maken.
Mochten de kleutergroepen vol zitten, dan is het mogelijk dat uw kind in een instroomgroep geplaatst wordt.

Aanmelden Zij-instromers  

Voor ouders met kinderen die al naar school gaan en een overstap willen maken naar de Pijler is de aanmeldprocedure anders. In eerste instantie bekijken we of er plek is in het leerjaar waarvoor een kind aangemeld wordt. Als er plek is vragen we ouders een oriëntatieformulier in te vullen, waarna een oriëntatiegesprek met de intern begeleider kan plaatsvinden. Zo krijgen we een goed beeld van wat het kind nodig heeft op school. Daarnaast nemen wij altijd contact op met de huidige school om informatie in te winnen over de (leer)ontwikkeling het kind. We verzoeken ouders dan ook specifiek om bij de huidige school de wens om van school te wisselen kenbaar te maken. Zonder dit gegeven, kan er geen gesprek plaatsvinden. Op basis van alle verkregen informatie gaan we intern in overleg om te bepalen of wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft en wel of niet kunnen plaatsen. Ouders die willen weten of er plek is, kunnen een e-mail sturen naar braijer@obsdepijler.nl                                                                                                                                                             

Groepsindeling

Bij de overgang van groep twee naar groep drie worden vanuit 7 groepen twee, drie groepen drie gevormd. Deze groepsindeling wordt altijd gedaan op advies van de leerkrachten, intern begeleider en directie en we hebben daarbij ondersteuning van Groepsanalyse.nl. Deze laatste partij geeft advies wat een goede groepsindeling zou kunnen zijn, maar de school deelt uiteindelijk de groepen in.

Dit proces wordt nog een keer herhaald bij de overgang van groepen 5 naar groepen 6 omdat na drie jaar er door wisselingen van kinderen in de groep of andere redenen een andere dynamiek kan ontstaan. Incidenteel zou dit, indien noodzakelijk, ook bij andere groepsovergangen kunnen plaatsvinden.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
570
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven