De Pijler

W.G. Witteveenplein 10 3071 MA Rotterdam

  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler

In het kort

Toelichting van de school

Ruim acht jaar duurt de gemiddelde schoolperiode voor de meeste kinderen. Uw kind start als vierjarige en tiener neemt het afscheid van de basisschool. Het is dan ook heel belangrijk om de juiste school te kiezen voor uw kind. Dat is geen gemakkelijke beslissing. Wij hopen u via deze site een klein beetje op weg te helpen.

U vindt hier praktische informatie over de manier waarop wij het onderwijs op de Pijler vormgeven. Deze informatie kunt u ook terugvinden op onze website www.obsdepijler.nl

Het onderwijs van de Pijler is gebaseerd op vier pijlers (zie profiel van de school) die nauw met elkaar verweven zijn. Sociaal gedrag is het fundament, de drijfkracht van de school. "Onderwijs maken we samen waarde(n)vol."

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal gedrag
  • Betrokkenheid
  • Zelfstandigheid & Pers. ontw.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als een kind vier jaar is geworden wordt het toegelaten tot de basisschool.

Vanaf 2,5 jaar kunt u uw kind inschrijven op De Pijler. Ongeveer een maand voor hun 4e verjaardag wordt er door de groepsleerkracht contact opgenomen om afspraken te maken om te komen wennen. Als u meer informatie en een rondleiding wilt kunt u natuurlijk een afspraak maken met ons. Uw kind is bij de rondleiding natuurlijk ook van harte welkom!

Neem contact met ons op voor een afspraak:

(010) 29 00 290

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
614
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven