Passe-Partout

Marcel Duchampplein 802 3059 RD Rotterdam

  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 werken wij met 17 groepen, verdeeld over twee locaties. Elke groep heeft een vaste (fulltime) leerkracht of twee (parttime) leerkrachten. 

Er zijn meerdere onderwijsassistentes in de school werkzaam. Zij ondersteunen de leerkracht tijdens het lesgeven en bieden extra ondersteuning aan individuele of groepjes kinderen buiten de klas. 

Tevens hebben wij binnen onze school een vakleerkracht voor gym, een specialist op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en een specialisten voor Engels.

Onze specialist meer- en hoogbegaafdheid begeleidt individuele of groepen kinderen buiten de klas en ondersteunt de leerkrachten bij de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde kinderen.

De specialisten Engels geven les in alle groepen en coachen de leerkrachten om in het Engels les te geven. Daarnaast geven we extra ondersteuning en 'deep level Engels' in kleine groepen buiten de klas. 

Er zijn binnen onze school twee intern begeleiders werkzaam. Zij ondersteunen de leerkrachten op het gebied van zorg/kwaliteit. 

Daarnaast maken, naast de adjunct-directeur en de directeur, de conciërge en de administratief medewerkster deel uit van ons team. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien mogelijk worden groepen opgevangen door een onderwijsassistent. Als dit niet mogelijk is, worden groepen verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Engelse taal, wereldoriëntatie en kunstzinnige en creatieve vorming wordt regelmatig geïntegreerd aangeboden. De hierboven genoemde uren geven een indicatie aan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast de basisondersteuning, bieden wij ondersteuning in de klas aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte op dit gebied ontvangen begeleiding in onze Davinci-klassen. Zij volgen modules op het gebied van levenshouding en executieve vaardigheden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen de school hebben wij vier kleutergroepen, waarbij jongste kleuters van vier jaar en oudste kleuters van vijf en zes jaar bij elkaar in de groep zitten. Hier leren jonge kinderen van oudere kinderen en andersom. Oudere kinderen kunnen jonge kinderen helpen en ondersteunen bij het wennen en in hun spelgedrag. Belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen is dat zij al doende en tijdens hun spel leren. Wij spelen hierop in door te zorgen voor materiaal waarmee de kleuters zich kunnen ontwikkelen. Veel van deze materialen zijn een belangrijke voorbereiding op het lezen, rekenen, schrijven en het leren van de Nederlandse taal. Tevens maken wij gebruik van Leer- en ontwikkelingslijnen (ParnasSys) voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind.

Terug naar boven