Passe-Partout

Marcel Duchampplein 802 3059 RD Rotterdam

  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets in schooljaar 2021-2022 is gemaakt na afloop van een periode thuisonderwijs. 
De scores zijn hoger dan vergelijkbare scholen en daarom zijn wij als school erg tevreden met deze resultaten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan onze leerkrachten is het steeds weer de uitdaging uit te vinden hoe wij het kind op een zo goed mogelijke manier kunnen helpen bij de ontwikkeling. Om te kijken of kinderen profiteren van wat wij doen houden wij leervorderingen bij. We meten de vorderingen van het kind aan zichzelf. Om de leervorderingen van de kinderen te kunnen bepalen maken wij gebruik van toetsen. Toetsen die in diverse lesmethodes voorkomen en toetsen van Cito LOVS.

Zo krijgen wij op een eenvoudige wijze betrouwbare informatie over de voortgang in het leerproces. Doordat de resultaten van meerdere afnamen op een zelfde schaal kunnen worden afgebeeld, kan worden vastgesteld of een leerling zich voldoende ontwikkelt in vergelijking met vorige metingen.

Op basis van deze ontwikkeling stelt de leerkracht de mate van instructie en begeleiding vast. Onderwijs wordt steeds bijgesteld om het maximale uit het kind te halen. Binnen het team worden de gegevens gebruikt om het aanbod te verscherpen of te bekijken wat de leerkracht in zijn/haar lesgedrag kan aanpassen om ontwikkeling te versterken.

De Cito LOVS gegevens vanaf groep 6 worden gebruikt bij het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de verdere ontwikkeling van de school is Leonardo onderwijs geintegreerd in het reguliere aanbod. Wij noemen dat "Da Vinci" lessen.

Hiermee streven we naar passend onderwijs wat ook voor hoogbegaafden een uitkomst biedt.

Terug naar boven