Passe-Partout

Marcel Duchampplein 802 3059 RD Rotterdam

  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout
  • Schoolfoto van Passe-Partout

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school dragen wij duidelijke speerpunten naar buiten: Wij werken toe naar naar volledig tweetalig onderwijs. De leerkrachten geven 30-50% van de dag in het Engels. Er is op onze school aandacht voor het meer- en hoogbegaafde kind. Er wordt ook structureel gewerkt aan de 21e eeuwse vaardigheden. Tevens wordt er opbrengstgericht gewerkt.

Voor meer informatie, contact of een kennismaking verwijzen wij u graag naar onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Tweetalig: Engels 30-50%
  • Meer- en hoogbegaafdheid
  • Onderwijs Ontwerpen
  • Opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school komen ouders vanuit Nesselande en ook vanuit andere wijken. Doordat er in de Nesselande geen zicht is op nieuwbouw, zal het leerlingenaantal stabiliseren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
467
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder zijn de schooltijden zichtbaar.
We hanteren een inloop van 7:50 - 8:00, de lessen starten om 8:00.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De risicoinventarisatie is gemaakt in het digitale programma 'Arbomeester' en niet apart in Vensters op te nemen, in verband met de opmaak van het format.

Het sociaal veiligheidsplan is digitaal op school in te zien.

Alle protocollen worden dit schooljaar opnieuw geschreven of bijgesteld.

Terug naar boven