Harbour IBSR

Coolhavenstraat 29A 3024 TD Rotterdam

  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR

In het kort

Toelichting van de school

Harbour International en Bilingual School of Rotterdam

Harbour IBSR is onderdeel van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Harbour IBSR heeft twee verschillende afdelingen; De Internationale afdeling aan de Graaf Florisstraat (Harbour International) en de Tweetalige afdeling aan de Coolhavenstraat (Harbour Bilingual). Beide onderwijsinstellingen werken, waar mogelijk, samen aan het vormgeven van het onderwijs. Maar wij zijn nadrukkelijk een school die op eigen benen staat met eigen overtuigingen. 

Wat maakt ons uniek? 

Rotterdam kent vele basisscholen. Openbaar onderwijs, scholen gericht op een geloofsovertuiging of specifieke leermethode. Wat ons uniek maakt is tweetaligheid. Leerlingen krijgen op Harbour Bilingual les in het Nederlands en Engels. Waar andere scholen slechts enkele uren per week het vak Engels geven,is bij ons tweetaligheid compleet geïntegreerd in alle lessen. Wij volgen het Nederlandse curriculum, maar spreken 30 tot 50% van de lestijd Engels. De kinderen worden volledig ondergedompeld en leren beide talen te verstaan en toe te passen. Kinderen hebben het vermogen om snel te schakelen. Daar maken wij optimaal gebruik van. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Tweetalig onderwijs
  • wereldburgerschap
  • meertaligheid
  • IPC
  • Internationaliseren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is vier jaar geleden verhuisd van de Graaf Florisstraat naar de Coolhavenstraat in de wijk Delfshaven. Onze ouders kiezen bewust voor tweetalig onderwijs en hebben verschillende culturele achtergronden en opleidingsniveaus. I

Thuistalen leerlingen

52% van onze leerlingen thuis alleen Nederlands spreekt, 29% spreekt naast het Nederlands een andere taal, ruim 9% spreekt naast het Nederlands meerdere talen en 7% van onze leerlingen spreekt thuis geen Nederlands. Deze kinderen begrijpen en spreken wel Nederlands.  

Geografie

Onze school is geen buurtschool. Het aantal leerlingen dat binnen een straal van 1 km van onze school wonen is 10%. Binnen een straal van 1- 2 km van onze school wonen 16% van onze leerlingen. Het aantal leerlingen dat binnen een straal van 2-3 km van onze school wonen is 36%.  Binnen een straal van 3- 4 km van onze school wonen 14% van onze leerlingen.  Het aantal leerlingen dat binnen een straal van 4-5 km van onze school wonen is  13% en tot slot woont 11% van onze leerlingen 5 km of verder van de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
342
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven