Al-Ghazali

Van Lennepstraat 17 3027 SP Rotterdam

  • Schoolfoto van Al-Ghazali
  • Schoolfoto van Al-Ghazali
  • Schoolfoto van Al-Ghazali
  • Schoolfoto van Al-Ghazali
  • Schoolfoto van Al-Ghazali

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders / verzorgers,

Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat een belangrijke stap in zijn of haar leven. U wilt dan ook met zorg een passende school voor uw kind kiezen. Nu zijn er verschillen tussen scholen wat betreft hun identiteit, werkwijzen, resultaten, sfeer en de afstand tussen scholen thuis, wat het kiezen moeilijk kan maken; wij maken het u graag gemakkelijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Godsbesef/ Taqwa
  • Oprechtheid
  • Solidariteit
  • Professionaliteit
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
425
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 De opvang voor schooltijd en na schooltijd is bestemd voor de bus kinderen. Voor de overige leerlingen is er geen opvang op school.

Wij werken wel samen met de kinderopvangverblijf Amalia in Rotterdam. De leerlingen van Al-Ghazali worden voor en na schooltijd opgevangen door kinderdagverblijf Amalia.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven