Theresiasch v KBSO

Strevelsweg 155 3073 DZ Rotterdam

  • Schoolfoto van Theresiasch v KBSO
  • Schoolfoto van Theresiasch v KBSO
  • De kinderen van groep 1 en 2 starten elke dag in de kring. Tijdens de werkles werken zij in de hoeken of aan een tafel.
  • Elke klas heeft een digibord. Naast het digibord schrijft de leerkracht de planning van de dag en de doelen van alle lessen.
  • In de kajuit kunnen ouders rustig even wachten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroomgegevens.    

Schooljaar                                   07-08      08-09      09-10      10-11      11-12      12-13      13-14     

VWO                                               4             2             1             3             2             4            1     

HAVO                                              8             6             2             6             2             6            0     

VMBO theoretische leerweg            3             5             2             1             5             2            3     

VMBO gemengde leerweg              1              3             0             0             4             0            1     

VMBO kaderberoepsgericht            2              2             4             1             4             7*          1     

VMBO basis beroepsgericht            0              0             8*           1            3*            2*          6*     

VMBO leerwegondersteunend         2              1             4             0            3              2           1     

Praktijk onderwijs                            0              0             2              0           0              1            2  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vanuit de inspectie:

Uit het overzicht van oordelen (zie het rapport van bevindingen vierjaarlijks bezoek) valt op te maken dat op de Theresiaschool de kwaliteit van het onderwijs voor de onderzochte indicatoren op orde is. De school staat in een turbulente wijk, maar straalt van binnen rust uit. De school biedt de leerlingen een veilige omgeving, waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Dankzij de planmatige wijze waarop de school aan verbeteractiviteiten werkt en de goede manier waarop zij de gemaakte afspraken weet te borgen, lukt het de school de leerlingen een veilige en educatieve omgeving te bieden.

Terug naar boven