Theresiaschool

Strevelsweg 155 3073 DZ Rotterdam

Schoolfoto van Theresiaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Theresiaschool bevindt zich in de wijk Bloemhof aan de Strevelsweg. Wij willen kwalitatief goed onderwijs aanbieden, waarin differentiatie centraal staat. Het is onze uitdaging om kinderen zich zowel persoonlijk als onderwijs-inhoudelijk én naar eigen vermogen te laten ontwikkelen. Dit betekent extra zorg voor de kinderen die dit nodig hebben en extra uitdaging voor de kinderen die dit aankunnen. Wij willen op school de zelfstandigheid en het initiatief durven tonen bij leerlingen stimuleren.

Ouders zijn meer dan welkom in de school als educatieve partner, maar ook voor ontmoeting en afstemming. Het is voor alle kinderen en zeker voor onze doelgroep van groot belang, dat je als school samen met ouders optrekt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veilig
  • Rijke taalomgeving
  • Lekker Fit!
  • Ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Theresiaschool werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school blijven. De opvang tussen de middag wordt geregeld door leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven