Theresiaschool

Strevelsweg 155 3073 DZ Rotterdam

  • Schoolfoto van Theresiaschool
  • Schoolfoto van Theresiaschool
  • De kinderen van groep 1 en 2 starten elke dag in de kring. Tijdens de werkles werken zij in de hoeken of aan een tafel.
  • Elke klas heeft een digibord. Naast het digibord schrijft de leerkracht de planning van de dag en de doelen van alle lessen.

In het kort

Toelichting van de school

De Theresiaschool bevindt zich in de wijk Bloemhof aan de Strevelsweg. De Theresiaschool hanteert de begrippen respect, vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en zelfstandigheid als een rode draad door het hele onderwijs. Het team werkt wekelijks aan kwaliteitsverbetering. Dit doen zij door aanvullende opleidingen te volgen, samen lessen voor te bereiden en wekelijks elkaar te observeren. De houding "elke dag een beetje beter” en hiernaar te handelen is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting LeerKRACHT (initiatief van McKinsey). Om er voor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, worden de lessen gegeven op drie niveaus en is het zelfstandig werken een belangrijk ontwikkelpunt in ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Acceptatie (jezelf mogen zijn)
  • Geborgenheid/ behulpzaamheid
  • Saamhorigheid/ samenwerken
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Theresiaschool werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school blijven. De opvang tussen de middag wordt geregeld door leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven