Theresiaschool

Strevelsweg 155 3073 DZ Rotterdam

Schoolfoto van Theresiaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte of verlof vangen wij waar mogelijk intern op met behulp van een gediplomeerde leerkracht die normaal ergens dubbel zou staan die dag. Ook maken wij incidenteel gebruik van opvang middels een onderwijsassistent. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt dagelijks een werktijd nageleefd van 5 uur per dag (op de lange dagen) waarbij leerlingen zich middels zelfstandig werken en instructie ontwikkelen op alle vakgebieden, er wordt gewerkt met thema's. De leerlingen krijgen binnen deze thema's een aanbod op maat middels persoonlijke leerdoelen (doelenkaarten).

Rekenen, taal, voorbereidend lezen en schrijven , motoriek en wereldorientatie worden hierbinnen in cohesie aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ons meerjarenplan hebben wij de ambitie opgenomen om de komende jaren in te zetten op het ontwikkelen van de (digitale) basisvaardigheden en hier nodige professionaliteit in te ontwikkelen en ons te verdiepen in het aanbod en begeleiding op taalonderwijs en bijbehorende begeleiding.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast samenwerking met KinderDam, Kiddoozz en De Maan voor met name de buitenschoolse opvang hebben wij een eigen Peuterspeelszaal Puk & Ko. Door kinderen uit de wijk reeds vanaf 2 jarige leeftijd kennis te laten maken met het naar schoolgaan willen wij hen zo optimaal mogelijk voorbereiden op hun start in groep 1 wanneer ze 4 jaar zijn.

Terug naar boven