Basisschool RK De Regenboog

Gronsvelderf 105 3077 SB Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Net zoals voorgaande jaren behalen wij, ook in het schooljaar 2023-2024, weer een hoge score op de leerling tevredenheidspeiling. Dit houdt in dat kinderen zich bij ons op school veilig, gehoord en gezien voelen. 

RK de Regenboog werkt hier ook actief aan middels de inzet van o.a. de Regenboogweken en de expertise van onze expertgroep Gedrag. 

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk te weten hoe ouders en leerlingen denken over de school. Dit stelt ons staat om voortdurend alert te kunnen blijven op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom voeren wij elke twee jaar een kwaliteitsonderzoek uit.

Dit schooljaar hebben ouders, leerlingen, leerkrachten en directie de vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan kunt u op deze site terugvinden.

De resultaten worden door het team van leerkrachten en directie geanalyseerd en gebruikt om de plannen voor de komende schooljaren verder aan te scherpen. 

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven