Basisschool RK De Regenboog

Gronsvelderf 105 3077 SB Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en andere belangstellenden,

Van harte welkom bij het schoolvenster van RK de Regenboog, peuterspeelzaal én basisschool voor katholiek basisonderwijs. Onze school ligt in het centrum van de Rotterdamse wijk de Beverwaard. Het hoofdgebouw bevindt zich aan het Gronsvelderf.                                                                       

Kinderen voelen zich bij ons thuis. Samen creëren wij een vriendelijke en veilige sfeer, met orde en regelmaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen presteren naar kunnen maar ook leren hoe zij op een goede manier een plekje in de maatschappij kunnen krijgen. Ieder met zijn of haar talenten en beperkingen. 

Ieder kind is uniek. Wij houden rekening met verschillen in aanleg, tempo en karakter. Ons doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen waarbij wij accepteren dat de prestaties voor ieder kind verschillend zijn. Wij stemmen af op alle kinderen. Er is extra ondersteuning, in de vorm van RT, voor hen die dit nodig hebben. Tevens hebben wij een plusklas voor kinderen die extra uitdaging aankunnen.           

Naast alle schoolse zaken, willen wij kinderen een gezonde levensstijl bijbrengen. Dit doen wij door deel te nemen aan de Gezonde School en Lekker Fit! Verder vinden wij het open contact met ouders erg belangrijk. Ouders waarderen dit zeer. Er worden vele ouderactiviteiten georganiseerd.

U bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen. Neem hiervoor contact op met Kitty van den Bulk (010-4820463). Voor de peuterspeelzaal is dat Marion Löbker (06-38309516). Wij geven u graag een rondleiding op onze mooie en warme school.                                                

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine klassen
  • ICT minded
  • Plusklas
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Resultaten boven de CITO-norm

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
507
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven