Isra

Wilgenlei 149 3053 CG Rotterdam

  • Schoolfoto van Isra
  • Schoolfoto van Isra
  • Schoolfoto van Isra

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten op basisschool Isra vormen een warm, enthousiast en kleurrijk team, met verschillende culturele achtergronden. Zij maken het verschil binnen het onderwijs door met passie les te geven. De leerkrachten zijn bewust van hun rol als leerkracht en staan als leerkracht model voor de houding en het gedrag van hun leerlingen. De leerkrachten denken en kijken positief en geloven in het kunnen van de kinderen. Zij zijn er voor alle kinderen en zorgen voor adaptief onderwijs, zodat alle kinderen maximale kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zoals u heeft vernomen, werken er vooral parttimers op onze school. Bij afwezigheid en of ziekte van de leerkracht wordt er altijd eerst gekeken of het intern opgelost kan worden, door de kinderen over de andere groepen te verdelen. Om dit zo goed mogelijk te organiseren hebben wij hier binnen het team afspraken over gemaakt. Indien het intern niet opgelost kan worden, wordt de vervangingspool ingeschakeld en proberen wij extern een vervanger te vinden. Lukt dat niet dat moeten wij in het uiterste geval de klas thuis houden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast het IQ vinden we het belangrijk dat alle intelligenties worden gestimuleerd (EQ, FQ en SQ), daarom bieden we naast de cognitieve vakken ook kunstzinnige vakken. Deze lessen worden door vakleerkrachten gegeven.

Gezien de school de islamitische grondslag heeft, is er ook een vakleerkracht godsdienst. Deze lessen zijn gebaseerd zijn op de Koran en de overleveringen van de profeet Mohammed. Ook zijn deze lessen gekoppeld aan de Vreedzame school lessen.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Als u meer wilt weten over de achtergronden van en onderzoek naar het programma kun u terecht op de website van de vreedzame school: www.vreedzameschool.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

We proberen op de Isra tegemoet te komen aan zoveel mogelijk zorg vragen. In bijna alle gevallen hebben we zelf voldoende expertise in huis om de begeleiding te bieden. Indien we de expertise niet in huis hebben, maken we gebruik van expertise binnen ons netwerk.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven