IBS Isra

Wilgenlei 149 3053 CG Rotterdam

  • Schoolfoto van IBS Isra
  • Schoolfoto van IBS Isra
  • Schoolfoto van IBS Isra
  • Schoolfoto van IBS Isra

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat wij nog geen groep 8 hebben zijn er nog geen resultaten van de eindtoets. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methode-gebonden toetsen gebruiken we de toetsen uit het Cito-LOVS om een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van onze leerlingen. 

Door de gegevens van zowel methode-gebonden toetsen en de Cito-toetsen goed te analyseren, krijgen we een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit geeft de leerkrachten voldoende informatie om zo de leerstof goed in te kunnen plannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Omdat wij nog geen groep 8 hebben is dit nog niet van toepassing. 

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven