OBS de Blijberg

Gordelweg 216 -217 3039 GA Rotterdam

  • Hoofdingang aan De Gordelweg
  • Voorkant school aan de Gordelweg
  • Speelplaats van de bovenbouw aan De Noorderhavenkade Links
  • Speelplaats van de onderbouw aan De Noorderhavenkade Rechts
  • Speelplaats onder- en middenbouw

In het kort

Toelichting van de school

Op de Blijberg wordt vanuit een sterke betrokkenheid iedere dag hard gewerkt aan goed onderwijs. Vanuit het Jenaplan gedachtegoed geeft de school de kinderen een sterke pedagogische- en sociale basis mee voor hun toekomst. Dat is vooral de reden dat ouders hun kinderen graag inschrijven op de Blijberg en daarnaast scoort de school de afgelopen jaren ruim boven de landelijke norm bij de eindtoets.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenleven
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Gezien worden
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jenaplan school De Blijberg ligt in de wijk Blijdorp in Rotterdam noord. Doordat er in de nabije toekomst nieuwbouw gepland wordt verwachten we dat het leerlingenaantal kan gaan stijgen.

We organiseren iedere maand een informatie bijeenkomst waar we nieuwe ouders graag alles over onze school en het Jenaplan concept vertellen. Kijk op onze website voor de data.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
422
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Blijberg hebben we de punten van Petersen (grondlegger van het Jenaplan onderwijs) vertaald naar onze situatie. De grondgedachte is dat onderwijs en opvoeding samen belangrijk zijn voor de vorming van kinderen. Daarom is onderwijs voor ons veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden. Het is voor kinderen heel belangrijk te leren omgaan met verschillen tussen mensen, ook in het onderwijs. Ons uitgangspunt is respect voor deze verschillen. Kinderen moeten zich veilig voelen in de groep en in de school.

Terug naar boven