Quadratum

Benthuizerstraat 101 3035 CN Rotterdam

  • Schoolfoto van Quadratum
  • Schoolfoto van Quadratum
  • Schoolfoto van Quadratum
  • Schoolfoto van Quadratum
  • Schoolfoto van Quadratum

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De methode-onafhankelijke toetsen (CITO) gebruiken we twee maal per jaar om de leerwinst van onze leerlingen te meten. Op deze manier wordt de toegevoegde waarde van het onderwijs in kaart gebracht en kunnen we actie ondernemen als blijkt dat kinderen zich op hun eigen leercurve onvoldoende ontwikkelen.

Daarnaast gebruiken we de methodetoetsen. Deze toetsen zetten we zoveel mogelijk vooraf in. Op die manier kunnen we voorspellen welke instructie een leerling in de komende periode nodig heeft.

Kinderen in de bovenbouw verwerken een groot deel van wat ze geleerd hebben in een individueel digitaal portfolio (www.simulise.com).
Daarin laten zij aan hun leerkracht, ouders en soms ook medeleerlingen zien aan welke vaardigheden ze hebben gewerkt en hoe ze daarin zijn gegroeid.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn om diverse redenen overgestapt van andere basisscholen uit de regio. Ons aanbod is enerzijds gericht op hun welbevinden en anderzijds op de cognitieve ontwikkeling.
Het team van Quadratum is trots op dat wat de kinderen in een relatief korte tijd hebben gepresteerd en we zijn ervan overtuigd dat voor iedere leerling een passende plek op het Voortgezet Onderwijs is gevonden.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven