Quadratum

Benthuizerstraat 101 3035 CN Rotterdam

 • Schoolfoto van Quadratum
 • Schoolfoto van Quadratum
 • Schoolfoto van Quadratum
 • Schoolfoto van Quadratum
 • Schoolfoto van Quadratum

In het kort

Toelichting van de school

Quadratum is een basisschool in Rotterdam-Noord voor hoogbegaafde kinderen uit de hele regio.

Onze gespecialiseerde leerkrachten geven les aan de groepen 3 t/m 8 die we bewust kleiner houden dan op de meeste andere scholen. Dat geeft ons meer ruimte voor maatwerk, persoonlijke aandacht en een creatieve invulling van de lessen. 

Uitdagen
De reguliere lesstof bieden wij in compacte vorm aan. We kijken naar wat het kind al kan en dagen het op een positieve manier uit om méér te ontdekken. Want juist dat inspannen en ontdekken kan voldoening geven en motiveren. 

Talenten stimuleren
Hoogbegaafde kinderen hebben iets gemeen met elkaar en toch zijn ze heel verschillend. Ieder kind heeft unieke talenten: programmeren of rekenen, presenteren of tekenen, empathisch zijn of goed kunnen plannen – wij stimuleren elk talent zo veel mogelijk en helpen verborgen talenten te ontdekken. Bijvoorbeeld tijdens de zogenaamde thematijd waarin iedereen aan zijn eigen project werkt en tijdens uiteenlopende ateliers van (gast)docenten. 

Tot bloei komen
Wij vinden het belangrijk dat elk kind op Quadratum in een warme, veilige omgeving tot bloei kan komen en leert trots te zijn op zijn eigenheid. Want een kind is zo veel meer dan zijn CITO-score. 

Bent u nieuwsgierig naar wat onze school uw kind kan bieden? Wij vertellen u graag meer! Maak een afspraak met directeur Bert Wierenga via B.Wierenga@kindenonderwijsrotterdam.nl of met intern begeleider Ilse Preller via i.preller@kindenonderwijsrotterdam.nl. U kunt ook bellen naar 010 – 790 11 49.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoogbegaafd en heel gewoon
 • Thematisch en doelgericht
 • Uitdagend en stimulerend
 • Persoonlijke aandacht
 • Herkenning en erkenning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Quadratum heeft de functie van een regioschool en heeft voldoende potentie om te groeien. Door ons specifieke onderwijsaanbod is het voor ouders van leerlingen uit Rotterdam (Noord) en de omliggende gemeenten een passend alternatief voor hun zoon of dochter. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

SISA 

Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is,?naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker?beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA. 
SISA is de afkorting voor: SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.   

Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers? 
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.   

Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl. 
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodigt u en uw kind uit.

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. We gebruiken hiervoor de antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het RIVM.

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een afspraak met ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt.
Redenen kunnen zijn:

 • U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt     
 • U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs      
 • U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit     
 • Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies   

Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen.  

Schoolziekteverzuim
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.   

Zorgteam op school
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind, is:
Suzanne van Leeuwen
Telefoonnummer: 010 - 20 10 110
E-mail: cjgnoord@cjgrijnmond.nl

Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl.    

Terug naar boven