CBS de Regenboog, Overschie

Delftweg 46 3043 CH Rotterdam

Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS Overschie De Regenboog. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bevorderen van zelfvertrouwen
  • Gezien en gehoord worden
  • Samen voor elkaar
  • Wijs met informatie
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Regenboog biedt opbrengstgericht basisonderwijs voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De missie van de school is: ‘Naar uitdagend onderwijs!’ Als team willen we ieder kind een brede basis meegeven. Dit kan door binnen een veilige leeromgeving uitdagend onderwijs te bieden. Zo gebruiken we verschillende werkvormen om zelfstandigheid en samenwerking te vergroten. Moderne media leveren een belangrijke bijdrage om de kwaliteit van ons eigentijdse onderwijs te waarborgen.

Onze pijlers zijn:

Bevorderen van zelfvertrouwen
Gezien en gehoord worden
Staan voor elkaar
Wijs met informatie
Respect en geborgenheid
Taal en talen
Warm en welkom
Eigentijds en ambitieus

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
333
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven