CBS de Regenboog, Overschie

Delftweg 46 3043 CH Rotterdam

  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS Overschie De Regenboog. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Gevarieerd leren
  • Zelfstandig werken en leren
  • Doorgaande lijn
  • Zicht op ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Regenboog heeft 243 leerlingen. Het hiernaast gepubliceerde leerlingaantal betreft leerlingen die naar CBS De Regenboog komen EN leerlingen die naar een nieuwe school van ons schoolbestuur Kind en Onderwijs Rotterdam gaan, namelijk CBS De Stern in Park Zestienhoven. Omdat deze nieuwe school nog geen eigen BRINnummer heeft, vallen zij formeel nog even onder het BRINnummer van CBS De Regenboog en daarom worden hun leerlingen meegeteld in dit systeem.

Voor de goede orde: beide scholen opereren verder compleet zelfstandig. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven