Risala

Hollandsestraat 74 3074 TM Rotterdam

  • Voorstelling voor de kleuters tijdens de kinderboekenweek.
  • We zijn een Lekker Fit school. Er worden geregeld sportclinics georganiseerd.
  • We hebben ICT lokaal waar de leerlingen les krijgen in ict-vaardigheden en mediawijsheid.
  • Ambulance personeel is uitgenodigd voor een les bij de kleuters tijdens het thema Gezondheid.
  • Er worden verschillende informatieve, educatieve en creatieve activiteiten voor ouders georganiseerd.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van CITO. Jaarlijks zijn er twee toetsmomenten, januari/ februari worden de M(idden)-toetsen afgenomen en in mei/ juni vinden de E(ind)- toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het vormen van het schooladvies worden de richtlijnen van de Rotterdamse plaatsingswijzer van Fokor gehanteerd. Het advies wordt door de groepsleerkracht, leerjaarcoördinator en de directeur gevormd.

We zorgen ervoor, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer zicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te kunnen slagen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Terug naar boven