Risala

Hollandsestraat 74 3074 TM Rotterdam

 • Voorstelling voor de kleuters tijdens de kinderboekenweek.
 • We zijn een Lekker Fit school. Er worden geregeld sportclinics georganiseerd.
 • Ambulance personeel is uitgenodigd voor een les bij de kleuters tijdens het thema Gezondheid.
 • Er worden verschillende informatieve, educatieve en creatieve activiteiten voor ouders georganiseerd.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Godsbesef/ Taqwa (vroomheid)
 • Oprechtheid
 • Solidariteit
 • Professionaliteit
 • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elk jaar zien we een stabiele stijging van het aantal leerlingen. De instroom is voornamelijk in de onderbouw. De onderbouw (groepen 1-2) bestaat in zijn geheel uit ongeveer 7 á 8 groepen. Leerjaar 3 bestaat uit vier groepen. Vanaf leerjaar 4 heeft elk leerjaar 3 groepen van gemiddeld 25 leerlingen per groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
577
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school hanteert een continu rooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven en pauzeren onder toezicht van de medewerkers. 

Dagprogrammering

De kinderen krijgen per week tien uur extra activiteiten. Dat noemen we Dagprogrammering. De activiteiten zijn op school of vlakbij de school. Ze kunnen plaatsvinden tijdens de schooltijden of buiten schooltijden, in de weekeinden of in de schoolvakanties. Wij gebruiken de extra uren om meer te doen aan taal, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling maar ook voor:

 • Citotrainingen    
 • sport     
 • muziek   
 • kunst en cultuur
 • techniek       
 • mediawijsheid     
 • natuur en milieu
 • algemene kennis
 • Plusklas

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee met de Dagprogrammering. Zes uur is opgenomen in het reguliere programma en 4 uur is een keuze menu na schooltijd.

Als een kind na schooltijd eigen activiteiten heeft (bijv. sportvereniging), dan kan de directeur vrijstelling verlenen.   

De school organiseert de Dagprogrammering, maar voert niet alle activiteiten zelf uit.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven