De van Oldenbarneveltschool

Jagthuisstraat 14 3022 PR Rotterdam

Schoolfoto van De van Oldenbarneveltschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte wordt de groep overgenomen door de duo-leerkracht of de co-teacher van die groep.
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zetten wij een van onze invalleerkrachten in. Ook kunnen wij intern schuiven, zodat er passende oplossing is voor de groep van de afwezige leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij voldoen ruimschoots aan de minimumtijd van 940 lesuur per jaar en de 7560 uur over acht jaar.

Gemiddeld telt het schooljaar voor de leerlingen 990 uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden aan diverse doelgroepen ons onderwijs aan. Gedetailleerde informatie is terug te vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel. Zie de bijlage (SOP)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven